Τιμοκατάλογος

Οι τιμές για το 2016 έχουν ως εξής
01/05/2016 μέχρι 30/06/2016 το δίκλινο 35ευρώ
30/06/2016 μέχρι 29/07/2016 το δίκλινο 45ευρώ
29/07/2016 μέχρι 21/08/2016 το δίκλινο 60ευρώ
21/08/2016 μέχρι 31/08/2016 το δίκλινο 50ευρώ
31/08/2016 μέχρι 20/10/2016 το δίκλινο 35ευρώ